Blog van Beheerder

Verhogen organische koolstof via teeltplan met korrelmaïs

Hebt u korrelmais aangegeven in de verzamelaanvraag en de ecoregeling ‘verhogen van organisch koolstofgehalte’ aangevraagd? Vergeet dan zeker niet om het Departement Landbouw en Visserij één of meerdere foto’s te bezorgen die duidelijk aantonen dat het om de oogst van korrelmaïs gaat. Deze foto's dienen aangeleverd te worden via de LV-AgriLens app.

Via de onderstaande hyperlink vindt u het nieuwsbericht terug van het Departement Landbouw en Visserij.

Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via compost - stalmest - houtsnippers

De subsidieaanvraag voor het verhogen van het organisch koolstofgehalte dient jaarlijks aangegeven te worden in de verzamelaanvraag. Donderdag 31 augustus 2023 is de uiterste wijzigingsdatum om percelen voor deze ecoregeling toe te voegen of te schrappen.

Vacature bouwkundig tekenaar

Reeds ervaring als bouwkundig tekenaar? Gepassioneerd door ruimtelijke ordening? Wil je graag deel uit maken van een jong,  professioneel team en samen Thorcontrol verder doen groeien? Dan is onze vacante functie iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.

Vacature milieuconsulent met ervaring

Heb je al meerdere jaren ervaring als milieuconsulent? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wil je graag deel uit maken van een jong, professioneel team en samen Thorcontrol verder doen groeien? Dan is onze vacante functie iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.
 

Ecoregeling voorjaarsbraak met late inzaai

De ecoregeling voorjaarsbraak met late inzaai maïs kan worden aangevraagd tot 7 mei 2023.

Voorwaarden:

  • Voorjaarsbraak aanhouden tot en met 10 mei 2023.

  • Geen enkele handeling (geen grondbewerkingen, niet bemesten, niet bekalken) uitvoeren op het perceel tussen 15 maart en 10 mei 2023.

Welke impact heeft het nieuwe GLB op uw bedrijf?

Het nieuwe GLB zal heel wat veranderingen met zich meenbrengen.
Daarom willen we u graag tijdig informeren welke financiële en technische impact dit zal hebben voor uw bedrijf.

Volgende thema's komen aan bod:

Basisinkomssteun:

Deadline voor het nemen van derogatie-bodemstalen is 31 mei 2022

Als u derogatie toepast zijn er enkele strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen. Een van deze voorwaarden is het laten nemen van voldoende fosfaat- en stikstofbodemstalen.

Braakliggend land mag in 2022 uitzonderlijk gebruikt worden voor productiedoeleinden

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland brengt heel wat onzekerheden inzake de voeder- en voedselvoorzieningen vanuit Oekraïne met zich mee. Daarom laat de Europese Commissie uitzonderlijk toe om in 2022 percelen braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden. Ook Vlaanderen zal gebruik maken van deze mogelijkheid. De aanwending van deze percelen heeft geen gevolgen voor de vergroeningsbetaling. Concreet betekent dit dus dat er productie kan zijn op deze percelen.

Pagina's

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning. 

Subscribe to RSS - Blog van Beheerder